خدمات نو برای بیمه گذاران

محصولات جدید

بیمه حیوانات خانگی

بیمه حیوانات خانگی گامی نوین در صنعت بیمه شرکت سامان می باشد، با بیمه کردن حیوانات به آنها سلامتی و شادی بدهیم.

بیمه کرونا

با خرید بیمه حوادث انفرادی کرونا به نگرانی های خود پایان دهید. ما می توانیم در کنار همدیگر هزینه های کرونا را شکست دهیم.

با باکس بیمه به آگاهی برسید

اخبار بیمه سامان